Tilanne 10.4.2015

-        - Kesän jälkeen imuruoppausta jatkettiin opiston ranta-alueelta

-        - myös Järventaustan alueen rannat ruopattiin ja Seppälänlahden ranta-aluetta on osittain ruopattu

-        - Ruoko-ojaa on puhdistettu ojan eteläosasta Vuohiniityn siltaan asti

-        - 3. hoitokalastuksen jälkeen roskakalaa on poistettu järvestä 20 000 kg.

-        - järvelle asennettiin kaksi ilmastuslaitetta, joiden avulla parannetaan veden happipitoisuutta

-        - ranta-alueiden tasausta tullaan tekemään vielä kesän aikana

-        - vuoden 2015 aikana tehdään myös pieniä yksityisiä rantojen parannuksia ja takuutöitä

 

  

Tilanne 10.5.2014

- kunnostushanke jatkui 15.9.2013 jälkeen ruoppauksilla Narvinlahdella ja järven itärannalla. Ruoppausta tehtiin pitkäpuomisella ja kelluvalla kaivinkoneella. Maat läjitettiin sovituille alueille.

-järven pohjoispään rannat kaivettiin pitkäpuomisella kaivinkoneella sekä osin lautalla olevalla kaivurilla ja kuljetusproomulla.

-järven pohjoispäähän rakennettiin myös altaat imuruoppauslietteen selkiyttämiseksi. Imuruoppaukset aloitettiin Rivieeran edusta-alueelta.

-ennen ruoppauksia rantojen puustoa harvennettiin ja pensaikko raivattiin pois

-järvestä nuotattiin roskakalaa kesän ja syksyn aikana kahdesti

  

Tilanne 27.5.2013

  • Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan kunnostushankkeelle

  • Varsinais-Suomen ELY- Keskus on myöntänyt osittaisen rahoituspäätöksen hankkeen aloittamiseksi. Päätöksen jälkeen kustannusarviota on tarkennettu ja lopullinen päätös tulee lähiaikoina.

  • Jo aiemmin Ruokojärven osakaskunta ja Kankaanpään kaupunki ovat tehneet päätökset omarahoitusosuuksista ja hankkeen käynnistämisestä

  • Kankaanpään kaupunki on nimennyt hankkeelle ohjausryhmän. Hankkeen vastuuvirkamiehenä on Teknisen keskuksen johtaja Marja Vaajasaari ja projektipäällikkönä Jukka Tutti.

  • Ruoppaustöiden osuus on kilpailutettu. Urakoitsijaksi tuli Länsikone Oy, joka toteuttaa ruoppaustyöt yhdessä Länsi-Suomen Järviperkaus Oy:n kanssa

  • Ruoppaustyöt aloitettiin maaliskuun lopulla toteuttamalla Seppälänlahden perukkaan veneväylä ja laskeutusallas. Töitä jatkettiin huhtikuussa Narvinlahden etelärannan ruoppauksella.

  • Lupaehtojen mukaisesti ruoppaustyöt keskeytettiin kesäajaksi. Ruoppaus jatkuu syyskuussa 2013.

  •   

Lisätietoja